Počas enumerácie adresára sa vyskytla chyba

V konzole na obnovenie systému Windows sa pri spustení príkazu dir môže zobraziť chyba Chyba počas výčtu adresárov . Táto chyba označuje, že počítač nie je schopný čítať z pevného disku a môže byť indikátorom vážneho poškodenia alebo zlyhania pevného disku.

Skúste tento problém napraviť spustením nižšie uvedeného príkazu chkdsk, aby ste našli a opravili všetky chyby.

 chkdsk / r 

Ak sa to dokončí a vy sa nachádzate v konzole na obnovenie, vyberte disk z počítača a skúste spustiť počítač normálne. Ak sa spustí systém Windows, odporúčame zálohovať údaje a spustiť program ScanDisk na jednotke.

Ak sa vám po spustení tohto príkazu zdá, že zväzok obsahuje jednu alebo viac neopraviteľných problémov, pozrite si naše kroky na riešenie problémov pre túto chybu.