Prázdna stránka pri pokuse o otvorenie nastavenia smerovača

Je známe, že tento problém je spôsobený závadami v sieťových smerovačoch. Ak chcete overiť, že to nie je príčinou vášho problému, skôr ako budete pokračovať v nižšie uvedených krokoch, odpojte napájanie smerovača, počkajte chvíľu a znova pripojte smerovač. Po vykonaní tohto postupu poskytnite routeru niekoľko sekúnd na spustenie a skúste znova pristúpiť k smerovaču.

Ak to vyrieši váš problém, ale často to budete potrebovať, skúste aktualizovať firmvér smerovača.

Počítač nie je schopný pristupovať k smerovaču

Ak sa tým problém nevyrieši, pravdepodobne sa vyskytne problém týkajúci sa siete, ktorý bráni prístupu k smerovaču. Skontrolujte, či pristupujete k správnej adrese IP smerovača a či to robíte správne.

  • Sprístupnenie nastavenia smerovača domácej siete alebo konzoly.