Pracujú zariadenia USB 1.x na USB 2.0?

Áno, zariadenia a rozbočovače USB 1.0 alebo 1.1 sú kompatibilné s rozhraním USB 2.0. Avšak zariadenia s rozhraním USB 1.0 alebo 1.1 nebudú mať všetky možnosti a funkcie, ktoré USB 2.0 nájde. Ak máte problémy s pripojením USB 1.x zariadenia pracujúceho s USB 2.0, je to pravdepodobne problém s USB a nie problém s kompatibilitou.

Zariadenie USB 2.0 bude fungovať na porte USB 1.1 alebo 1.0, pokiaľ výrobca neurčí inak. Je dôležité si uvedomiť, že niektoré USB zariadenia nefungujú rovnako v USB 1.x kvôli obmedzeniu šírky pásma 12 Mbps.