Ako vytvoriť vlastné triedenie v programe Microsoft Excel

Niekedy možno budete musieť urobiť triedenie, ktoré nie je abecedný alebo vzostupný v programe Microsoft Excel. Nižšie sú uvedené kroky na vytvorenie vlastného triedenia v programe Microsoft Excel na usporiadanie údajov v poradí, v akom ho chcete reprezentovať.

  1. Otvorte program Excel a zvýraznite všetky údaje, ktoré chcete zoradiť. Tip: Ak chcete, aby údaje vedľa zoradených údajov zostali v tom istom riadku, zvýraznite všetko vrátane stĺpca, ktorý chcete zoradiť.
  2. Kliknite na kartu Údaje a potom na tlačidlo Usporiadať (zobrazené nižšie).
  3. V poli Zoradiť (zobrazené nižšie) kliknite na položku Vlastný zoznam v časti Objednávka.
  4. Do poľa Zoznam záznamov zadajte, ako sa majú údaje usporiadať. Napríklad sme zadali "2E, 2D, 2S, 3E, 3D, 3S, 4E, 4D, 4S" ako náš poradie triedenia.
  5. Po zadaní údajov do položiek zoznamu kliknite na tlačidlo Pridať a potom kliknite na tlačidlo OK .