Ako odstrániť ďalšie symboly v programe Microsoft Word

Funkcia Zobraziť všetko v programe Microsoft Word umožňuje zobraziť všetky značky značiek formátovania, napríklad medzery, nové riadky, karty a nové odseky v programe Microsoft Word.

Hore je obrázok ikony vankúša, ktorý sa používa na zapnutie a vypnutie tejto funkcie (vyzerá ako „P“ smerom dozadu) a niektorý príklad textu s každým z hlavných formátovacích symbolov. Ak chcete povoliť alebo zakázať túto funkciu, stlačte ikonu Zobraziť všetko alebo stĺpik na štandardnom paneli s nástrojmi. Ak tento panel s nástrojmi nie je viditeľný, kliknite na položku Zobraziť, Panely s nástrojmi a začiarknite políčko Štandard.

V aplikácii Microsoft Word 2007 a novšej sa na karte Domov nachádza ikona Zobraziť všetko.