Stále dostávam neplatnú chybu certifikátu zabezpečenia

Pri pokuse o prevzatie Apple iTunes pomocou jedného z bežných internetových prehliadačov sa môže vyskytnúť chyba podobná nasledujúcemu príkladu.

Secure Connection Failed swdlp.apple.com používa neplatný bezpečnostný certifikát. Certifikát nebude platný do 7. 8. 2008 17:06

(Kód chyby: sec_error_expired_certificate)

Tento problém je spôsobený, keď je dátum v počítači nesprávny, často nastavený niekoľko mesiacov alebo rokov v minulosti. Ak chcete tieto problémy odstrániť, nastavte dátum na počítači tak, aby bol aktuálny.

Správny dátum a čas nastavený na počítači a stále sa vyskytuje chyba certifikátu

Ak je na počítači nastavený správny dátum a čas a naďalej sa vyskytujú chyby webového certifikátu na konkrétnej webovej stránke, je to pravdepodobne spôsobené chybami na webovej stránke. Ďalšie návrhy a pomoc pri riešení týchto chýb vám poskytne webmaster alebo spoločnosť.