Strata videa pri spustení systému Windows po inštalácii DirectX

Ak sa pri spustení nezobrazí správne video, postupujte takto:

  1. Spustite počítač do núdzového režimu.
  2. Kliknite na Štart, Nastavenia, Ovládací panel, dvakrát kliknite na ikonu Systém .
  3. Kliknite na kartu Správca zariadení .
  4. Kliknite na položku + (plus) vedľa položky Zobrazovať adaptéry a odstráňte všetky zobrazovacie adaptéry pod touto kategóriou.

Akonáhle už nie sú zobrazovacie adaptéry v Správcovi zariadení prítomné, zatvorte všetky okná a reštartujte počítač. Keď sa počítač spúšťa späť do systému Windows, grafický adaptér by mal byť znovu rozpoznaný a znovu inicializovaný.

Ak vyššie uvedená metóda problém nevyrieši, pokúste sa problém vyriešiť vykonaním týchto krokov:

  1. Preneste počítač do núdzového režimu.
  2. V núdzovom režime kliknite na položku Štart, Nastavenia, Ovládací panel a dvakrát kliknite na ikonu Obrazovka .
  3. Kliknite na kartu Nastavenia a potom vyberte tlačidlo Zmeniť typ zobrazenia alebo Rozšírené vlastnosti .
  4. Kliknite na tlačidlo Zmeniť pod kartou Typ adaptéra alebo adaptéra a manuálne zmeňte grafický adaptér.