Čo sú objektovo orientované grafiky?

Metóda konštrukcie grafických objektov, ako sú kruhy, oblúky a obdĺžniky, ktoré používajú matematické vzorce ako základ namiesto mapovania bitov. Objektovo-orientovaná grafika má výraznú výhodu oproti tým, ktoré boli vytvorené s bitmapovými systémami v tom, že objekty môžu byť vrstvené a dynamicky dimenzované s meniacimi sa rozlíšeniami. Skvelým príkladom bežne používaného formátu pre objektovo orientovanú grafiku je PostScript.

Objektovo orientované výrazy Video