Čo je to ACK (Acknowledgment)?

Skrátka pre potvrdenie, ACK je odpoveď, ktorú dal iný počítač alebo sieťové zariadenie, indikujúce inému počítaču, že potvrdil SYN / ACK alebo inú požiadavku, ktorá mu bola odoslaná.

Poznámka: Ak signál nie je správne prijatý, pošle sa NAK.

Počítačové skratky, sieťové výrazy, SYN