Čo je to elektromagnet?

Elektromagnet, ktorý vyvinul William Sturgeon, je magnetický objekt vytvorený prúdom cez vodivý drôt navinutý okolo železného jadra. V počítačoch sa bežne nachádzajú elektromagnety na čítacích a zapisovacích hlavách diskových jednotiek.

Cievka, Elektromagnetické rušenie, Elektromagnetické spektrum, Výkonové podmienky