Čo je to elipsa?

Termín používaný na opis troch období "...", ktoré sú spolu. V angličtine sa elipsy často používajú ako indikácia na zobrazenie akéhokoľvek vynechaného slova alebo iného textu. V názvoch súborov a príkazoch v počítači sa často zobrazuje elipsa, ktorá označuje úplný názov súboru alebo príkaz, ktorý sa nezobrazuje. Napríklad, ako je vidieť na obrázku, priečinok by mohol byť pomenovaný "Computer Hope", ale zobrazený ako "Compute ...", pretože stĺpec názvov súborov nie je dostatočne široký na zobrazenie celého názvu súboru.

V počítačovom programovaní sa na určenie rozsahu často používajú dve periódy ".." alebo tri periódy "...". Napríklad v nižšie uvedenom príklade Perl "Hello World!" by sa vytlačilo 20-krát.

 #! / usr / bin / perl foreach (1 ... 20) {print "Ahoj Svet! \ t } 

Termíny klávesnice, termíny, termíny programovania, výrazy procesora programu Word