Čo je to externá adresa IP?

Externá adresa IP je adresa, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetových služieb (ISP), teda spôsob, akým vás vidí internet a všetky ostatné počítače mimo vašej lokálnej siete.

Vo vyššie uvedenom obrázku sú v lokálnej sieti tri počítače, ktorým každý router pridelil vlastnú internú IP adresu. ISP je pripojený k routeru a poskytuje routeru externú IP adresu, ktorá mu umožňuje komunikovať s internetom. Kým na internete, každý vidí vašu externú IP adresu, ale všetky informácie prichádzajúce z routera sú smerované z externej IP adresy na internú IP adresu.

Interná IP adresa, IP adresa, Sieťové podmienky