Čo je nezákonná operácia?

Keď operačný systém alebo počítačový procesor dostane inštrukciu z programu, ktorý nerozpoznáva a nemôže spracovať, môže vydať príkaz známy ako nelegálna operácia . V podstate sa uvádza, že počítačový program robí nelegálnu žiadosť.

Kým nelegálna operácia môže nastať kvôli inštrukcii pochádzajúcej z iného programu ako počítačového programu, najčastejšou príčinou je program, ktorý vydáva nelegálnu žiadosť. Ak k tomu dôjde, program sa môže zatvoriť a všetky neuložené úlohy sa stratia.

Chyba, podmienky operačného systému