Čo je vstupný / výstupný port?

Vstupný / výstupný port sa môže vzťahovať na ktorýkoľvek z nasledujúcich:

1. Alternatívne označovaný ako I / O adresa, I / O port a adresa I / O portu, vstupno-výstupný port je adresa pamäte používaná softvérom na komunikáciu s hardvérom v počítači. Vo vašom počítači je 65 535 pamäťových portov, ktoré sú očíslované od 0000h po FFFFh.

Priradenie I / O portov je možné vykonať manuálne pomocou prepínačov DIP alebo automaticky pomocou PnP. Keď konfigurujete I / O port akéhokoľvek zariadenia vo vašom počítači, je dôležité, aby nezdieľa rovnaký I / O port ako iné zariadenie, alebo narazíte na hardvérový konflikt.

Ako môžem zobraziť adresy svojich počítačov?

Ak chcete zobraziť adresy I / O počítača v systéme Windows, otvorte Správcu zariadení, kliknite na položku Zobraziť v hornej časti okna Správca zariadení, kliknite na položku Zdroje podľa typu a potom vyberte položku Vstup / výstup (IO) . Uvidíte výstup podobný obrázku zobrazenému nižšie.

Tip: I / O port by sa nemal zamieňať s fyzickým portom (pripojením) na počítači alebo sieťových portoch. Pozrite si našu definíciu portov pre všetky informácie týkajúce sa portu počítača.

2. Vstupný / výstupný port označuje akýkoľvek počítačový port, ktorý je schopný odosielať (výstup) a prijímať (vstupné) dáta.

Základná adresa, DMA, hardvérový konflikt, hardvérové ​​termíny, vstup, vstupné / výstupné zariadenie, IRQ, adresa pamäte, výstup, zdroj