Čo je to rozhranie?

Rozhranie môže odkazovať na ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

1. Keď sa odkazuje na softvér, rozhranie je program, ktorý umožňuje užívateľovi komunikovať s počítačom alebo iným počítačom prostredníctvom siete. Rozhranie môže tiež odkazovať na ovládacie prvky používané v programe, ktoré umožňujú užívateľovi komunikovať s programom. Jedným z najlepších príkladov rozhrania je GUI (Graphical User Interface) a je to to, čo teraz používate na navigáciu v počítači a na to, ako ste sa dostali na túto stránku.

2. Keď sa odkazuje na hardvér, rozhranie je fyzické zariadenie, port alebo pripojenie, ktoré spolupracuje s počítačom alebo iným hardvérovým zariadením. IDE je napríklad rozhranie diskovej jednotky pre pevné disky počítača a ATAPI je rozhranie pre jednotky CD-ROM.

Hardvérové ​​termíny, HCI, paralelné rozhranie, port, softvérové ​​podmienky, používateľské rozhranie