Čo je Inventor?

Vynálezca je osoba, ktorá vytvára alebo rozvíja pôvodný výrobok, proces alebo metódu. Vynálezca často získava patent na svoje nové „duševné vlastníctvo“, aby zabránil iným ľuďom v ich kopírovaní, aby ich predali ako svoje vlastné.

V počítačovom svete existuje mnoho veľkých vynálezcov, ktorí pomohli formovať priemysel. Doug Engelbart vynašiel prvú počítačovú myš. Steve Wozniak pomohol vymyslieť a vyvinúť prvý počítač Apple. Hedy Lamarr pomohol vymyslieť technológiu rozprestretého spektra, ktorá sa dnes používa v mnohých aplikáciách. Grace Hopper pomohol vymyslieť niektoré z prvých programovacích jazykov, vrátane COBOL.

Podmienky spoločnosti Apple, COBOL, Myš