Čo je to Ohm?

Ohm je štandardná vedecká jednotka elektrického odporu. Je pomenovaný po Georgovi Simonovi Ohmovi, ktorý predstavil Ohmov zákon. Zákon sa prvýkrát objavil v knihe Die galvanische Kette, matematický medveď v roku 1827, v ktorom Ohm vysvetľuje kompletnú teóriu elektriny.

Ohmov zákon

 "Prúd v elektrickom obvode je priamo úmerný napätiu a nepriamo úmerný odporu." 

Nižšie je vzorec pre výpočet rôznych hodnôt použitých v Ohmovom zákone.

 V = napätie I = prúd R = odpor V = I * RI = V / RR = V / I 

Výkonové podmienky