Čo je prehľad osnovy?

Zobrazenie prehľadu uľahčuje prezeranie zložitých dokumentov rozbitím nadpisov a odsekov na skladacie časti. Ako vidíme na obrázku, v druhej rubrike 1 sú dva okruhy 1 („Počítačová pomoc“ a „Počítačová podpora“) a dva podkapitoly 2 („Online príklady“ a „Informácie o počítači“). Ktorýkoľvek z nadpisov zbalí túto časť a skryje všetok text obsiahnutý v sekcii.

Ako vidíme na obrázku, zrútili sme "Computer Support", aby sme skryli všetok text v tejto sekcii.

Poznámka: Ak váš dokument nemá žiadne záhlavia, zobrazenie obrysu sa zobrazí ako zoznam odrážok.

Ako sa dostanem do zobrazenia prehľadu?

V programe Microsoft Word, aby ste sa dostali do zobrazenia Obrys, kliknite na položku Zobraziť v hornej časti okna a potom kliknite na ikonu Osnova . Ak sa chcete dostať z pohľadu prehľadu, kliknite na ktorýkoľvek z ďalších dostupných zobrazení, napríklad na položku Rozloženie tlače.

Tip: Zobrazenie prehľadu môžete získať aj kliknutím na tlačidlo Obrys v tlačidlách Zobrazenie.

Bullet list, prehľad, výrazy procesora Word