Čo je odovzdanie?

Niekedy skrátené ako UL alebo U / L, upload je termín používaný na opis procesu prenosu (odosielania) súboru do iného počítača cez modem alebo sieť. Nižšie uvádzame niekoľko príkladov, ako možno súbor nahrať do iného počítača.

Príklady odovzdaného súboru

  • Ak ste pripojení k sieti, prostredníctvom siete môžete nahrať súbor do iného počítača alebo zdieľať pomocou zdieľania súborov.
  • Cez FTP, Telnet alebo SSH - Ak chcete zdieľať niečo na Internete alebo máte osobnú webovú stránku, súbory by ste nahrali do počítača alebo servera pripojeného na Internet. FTP je najbežnejší spôsob nahrávania súborov.

Počítačové akronymy, Prenos dát, Stiahnutie, Internetové výrazy, Modemové termíny, Sieťové podmienky, Push, Put, UL, Uplink, Rýchlosť nahrávania, Upstream