Čo je to analógové?

Analógový alebo analógový je elektronická komunikácia vysielaná ako signály rôznej frekvencie namiesto ZAP alebo VYP ako digitálny prenos dát. Analógové zariadenie umožňuje spracovávať informácie, ktoré sa priebežne menia, ako napríklad napätie, prúd a vlna.

Obraz vpravo je príkladom analógového signálu alebo ako môže byť reprezentovaný analógový signál. V príklade vlny má vysokú a nízku hodnotu s množstvom hodnôt medzi nimi. S digitálnou vlnou by to malo vysokú alebo nízku hodnotu (zapnuté alebo vypnuté), pričom by medzi nimi nebolo nič.

Digitálne, Elektronické termíny, PCM, Telefónne termíny