Čo je sledovanie chýb?

Sledovanie chýb, známe aj ako sledovanie problémov, je súčasťou procesu vývoja softvéru. Sledovanie chýb využíva samostatný, vyhradený kus softvéru na sledovanie hlásených chýb a plne dokumentuje ich diagnózu a rozlíšenie.

Keď je softvér vo vývoji, testuje sa pred jeho vydaním, typicky oddelením QA. Ak sa zistí, že funguje nesprávne, správanie sa oznámi systému sledovania problémov. Všetky informácie súvisiace s touto chybou sa potom uchovávajú na centralizovanom mieste prístupnom projektovému tímu. Softvér na sledovanie chýb môže pokračovať v sledovaní problémov so softvérom po vydaní softvéru, aby sa chyby mohli odstrániť v budúcich aktualizáciách.

Termíny programovania, vývoj softvéru