Čo je CBT (Computer-based Training)?

CBT je skratka pre počítačové vzdelávanie a je to súbor testov a učebných materiálov, ktoré pomáhajú školiť a testovať zamestnancov alebo študentov. Tieto systémy pomáhajú zabezpečiť, aby všetci zamestnanci alebo študenti boli informovaní o firemných politikách a pochopili, čo musia urobiť, aby dokončili svoju prácu alebo školenia.

Poznámka: CBT možno označiť aj ako CBE (počítačovo založené vzdelávanie), CBI (počítačové vyučovanie), CBL (počítačové vzdelávanie) a WBT (webové vzdelávanie).

Podmienky certifikácie, počítačové akronymy, CST, školenia