Čo je to charakter?

Znak môže odkazovať na niektorú z nasledujúcich možností:

1. Niekedy skrátene ako char, znak je jediný vizuálny objekt, ktorý predstavuje text, čísla alebo symboly. Napríklad písmeno „A“ je jeden znak. S počítačom sa jeden znak rovná jednému bajtu, čo je 8 bitov.

Poznámka: Pri použití znaku, ktorý nie je podporovaný programom alebo operačným systémom, sa môže vyskytnúť neplatná chyba znaku . Túto chybu môžete napríklad získať pri pokuse o použitie nealfanumerického znaku alebo znaku s prízvukom.

Tip: Pozrite sa na definíciu char pre úplnú definíciu termínu programovania char.

2. Charakter je termín používaný na opis počítačového hráča, ktorý preberá úlohu fiktívneho hráča v počítačovej hre.

Napríklad počas hry sa v tejto hre považujete za znak alebo počítač. Ak narazíte na znak, ktorý nie je ovládaný iným človekom, označuje sa ako NPC (non-player character). Obrázok je príkladom hernej postavy v hre World of Warcraft.

Znaková bunka, kód znaku, znaková tlačiareň, znaky na palec, skratky počítača, typ údajov, číslica, znak dopytu, malé písmená, písmená LSC, metaznak, MSC, netlačiaci znak, znak Null, znak Pad, vyhradený znak, špeciálne znaky, typografia výrazy, Unicode, veľké písmená, slovo