Čo je chatový server?

Server chatu je počítač určený na poskytovanie spracovateľského výkonu na spracovanie a udržiavanie konverzácie a používateľov. Pre IRC sú napríklad nastavené tisíce dedikovaných serverov, každý z týchto serverov sa považuje za chatový server.

Príklady chatových serverov

Mnoho chatových serverov je k dispozícii na vytvorenie prispôsobenej online chatovacej miestnosti. Nižšie uvádzame niekoľko populárnych príkladov.

IRC chat servery

XMPP chat servery

  • Openfire - Openfire je RTC (real time spolupráca) server, ktorý používa XMPP (tiež nazývaný Jabber). Openfire je neuveriteľne ľahké nastaviť a spravovať, ale ponúka spoľahlivé zabezpečenie a výkon.

Chat, Podmienky chatu, internetové podmienky, Server