Čo je jasné?

Vymazať sa môže vzťahovať na ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

1. Vymazať popisuje proces odstránenia všetkého textu alebo obrázkov z časti obrazovky. Pri práci s textom môže používateľ použiť kláves Backspace alebo Delete na klávesnici na vymazanie akéhokoľvek textu. Používatelia, ktorí sa pokúšajú vymazať všetky informácie na obrazovke na príkazovom riadku, môžu použiť príkaz „cls“ v operačnom systéme MS-DOS alebo príkaz „clear“ v operačnom systéme Linux a Unix.

2. Keď sa odvolávate na tlačidlo alebo kláves na klávesnici, tlačidlo Clear je klávesom nachádzajúcim sa na počítačoch Apple s numerickými klávesnicami, ktoré vymaže vstup, napríklad tlačidlo C na kalkulačke. Iné klávesy môžu nahradiť kláves Delete alebo Del s čistým tlačidlom, ktoré plní rovnaké funkcie ako kláves Delete.

2. Niektorí používatelia môžu použiť "clear" namiesto "delete" pri opise procesu odstraňovania súboru alebo iného objektu z počítača. V tejto súvislosti je lepšie namiesto toho použiť slovo „odstrániť“. Napríklad pri odstraňovaní súborov z počítača "odstraňujete súbory" nie "vymazávanie súborov". Ďalšie informácie a súvisiace odkazy na tento termín nájdete na stránke na vymazanie.

Termíny Cleartext, Delete, Klávesnica