Čo je klient?

Klient sa môže odvolávať na ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

1. Klient je počítač, ktorý sa pripája a používa prostriedky vzdialeného počítača alebo servera. Mnohé podnikové siete obsahujú klientsky počítač pre každého zamestnanca, z ktorých každý sa pripája k firemnému serveru. Server poskytuje zdroje, ako sú súbory, informácie, prístup na Internet a intranet a externý výkon spracovania. V prípade spracovania sa akákoľvek práca vykonaná na serveri označuje ako práca na strane servera. Každá práca vykonaná na lokálnom klientovi sa podobne nazýva "klientská strana".

Nižšie je príklad skriptu na strane klienta v porovnaní so skriptom na strane servera a príklad toho, ako klient komunikuje so serverom na Internete.

2. Klient je tiež iný názov pre softvérový program používaný na pripojenie k serveru.

3. Klient môže byť aj iným termínom používaným na opis používateľa.

Obchodné podmienky, Bezdisková pracovná stanica, Hostiteľský počítač, Podmienky siete, Server, Tenký klient, Návštevník, Podmienky webového dizajnu, Pracovná stanica