Čo je CNAME (Canonical Name)?

Kanonický názov, známy tiež ako záznam CNAME alebo CNAME, je záznam systému názvov domén, ktorý sa používa na zistenie, že názov domény je prezývka pre inú doménu. Pomocou množiny pravidiel sa kanonický názov hostiteľského počítača preloží do skutočného názvu domény, ktorý sa potom preloží do adresy IP počítača. Pri spustení viacerých sieťových služieb na jednom počítači sú podstatné kanonické názvy. Napríklad jeden sieťový hostiteľ "myserver.com" môže mať služby FTP, ku ktorým sa pristupuje pomocou kanonického názvu "ftp.myserver.com" a webového servera, ku ktorému sa pristupuje pomocou kanonického názvu "www.myserver.com".

Doména, hostiteľský počítač, podmienky siete