Čo je to Col?

Col môže odkazovať na ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

1. Col je príkaz v Linuxe, aby sa zvrátili line-feed. Ďalšie informácie nájdete na stránke príkazu col .

2. Pri písaní v HTML sa značka používa na označenie určitých vlastností pre každý stĺpec obsiahnutý v prvku.

3. Chat skratka pre chortle nahlas, smiech nahlas, alebo kričať nahlas, Col je výraz používaný v chatu vyjadriť smiech.

Podmienky chatu, stĺpec, HTML, LOL