Čo je spolupráca?

Spolupráca je proces, pri ktorom dvaja alebo viacerí ľudia pracujú spoločne na dosiahnutí spoločného cieľa, ako je vyplnenie žiadosti, získanie peňazí alebo ukončenie umeleckého projektu.

Tento pojem sa často používa v technológii na označenie, že ľudia alebo organizácie spolupracujú na softvéri, aplikáciách, webových stránkach alebo iných technických projektoch.

Podmienky softvéru