Čo je to porovnanie?

Porovnanie sa môže týkať niektorého z nasledujúcich:

1. Proces skúmania podobností alebo rozdielov údajov alebo súborov a ich zoznamov. Porovnanie súborov alebo textu môže byť jednoduchý spôsob, ako nájsť všetky zmeny medzi dvoma rôznymi súbormi. Príkladom, prečo by ste chceli porovnať, by mohlo byť nájsť zmenené riadky v kóde, ktoré spôsobili zastavenie programu.

CVS, Diff, Fc, softvérové ​​podmienky