Čo je správa počítača?

Správa počítača je modul snap-in Microsoft Windows MMC, ktorý bol prvýkrát predstavený v systéme Windows XP. Umožňuje prístup k administračným nástrojom, vrátane Zobrazovača udalostí, Plánovača úloh, miestnych používateľov a skupín, denníkov výkonu a upozornení, Správcu zariadení, Správcu diskov a Správcu služieb.

Ako otvoriť Windows Computer Management

alebo:

  1. Otvorte Ovládací panel.
  2. Dvakrát kliknite na Nástroje pre správu, ak je v klasickom zobrazení, alebo kliknite na položku Výkon a údržba a potom na položku Nástroje na správu, ak je v zobrazení kategórie. (Upozorňujeme, že ak nemáte práva správcu na počítač, táto možnosť nemusí byť k dispozícii.)
  3. V okne Nástroje na správu dvakrát kliknite na položku Správa počítača .

Správa diskov, podmienky operačného systému