Čo je konfigurácia?

Pri odkaze na počítač sa konfigurácia vzťahuje na spôsob usporiadania komponentov a nastavenie možností. Napríklad sa môže vzťahovať na aký druh hardvéru je pripojený a ako sú tieto pripojenia nastavené. Môže tiež odkazovať na to, aké možnosti sú nastavené v rámci konkrétneho programu alebo v samotnom operačnom systéme.

Config.sys, Hardvérové ​​podmienky, Možnosť, Nastavenie, Softvérové ​​podmienky