Čo je to Cp?

Cp môže odkazovať na ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

1. Cp je príkaz Linux. Ďalšie informácie nájdete v prehľade príkazov cp.

2. CP je skratka, ktorá sa niekedy používa pre mobilný telefón. Aby sme predišli nejasnostiam, vždy odporúčame, aby ste namiesto používania tejto skratky odpisovali mobilný telefón.

3. Chat slang pre ospalý je niekedy napísaný ako cp .

Počítačové skratky