Čo je Crunch?

Crunch môže odkazovať na ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

1. Crunch je termín, ktorý sa používa na rýchle opísanie procesu spracovania čísel alebo zložitých vzorcov.

2. Termín kríza sa používa aj na opis procesu znižovania veľkosti súboru alebo iných údajov.

Kompresia, Distribuované spracovanie, Spracovanie, Softvérové ​​podmienky