Čo je to DAC (Digital-to-Analog Converter)?

DAC sa môže odvolávať na ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

1. Skrátené pre digitálne na analógový prevodník, DAC je zariadenie, ktoré rekonštruuje priebehy analógového napätia z prichádzajúcej sekvencie binárnych číslic. V podstate berie dáta a prevádza ich na analógový signál.

2. Pokiaľ ide o audio, DAC je tiež skratka pre digitálno-analógový prevodník a je procesom konverzie digitálneho signálu na analógový audio signál.

3. V počítačovej bezpečnosti je DAC ( diskrétne riadenie prístupu ) konfiguráciou, ktorá umožňuje používateľom zmeniť povolenia ostatných používateľov.

ADC, Počítačové akronymy, Hardvérové ​​termíny, Podmienky výkonu, Podmienky zvuku