Čo je to tok údajov?

Tok údajov sa môže vzťahovať na ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

1. Dátový tok je pohyb alebo cesta, ktorú preberajú údaje prostredníctvom počítača alebo zariadenia.

2. Pozrite si našu definíciu programovania dátových tokov pre informácie o dátovom toku v tomto kontexte.

Údaje, hardvérové ​​výrazy