Čo je to prepínač Dead Man?

Termín prepínač „mŕtvy muž“ pôvodne odkazoval na mechanizmus, ktorý by sa spustil, ak by sa operátor strojového zariadenia mal stať neschopným vykonávať určité prostriedky, napríklad zaspávaním. Dobrým príkladom prepínača mŕtveho muža je tlačidlo, ktoré musíte stlačiť, aby ste spustili kosačku na trávu alebo kosačku.

Softvérový ekvivalent

Pokiaľ ide o softvér, prepínač mŕtveho muža sa vo všeobecnosti vzťahuje na upozornenie odoslané z dôvodu nedostatku aktivity počas určitého časového obdobia. Rôzny softvér môže simulovať prepínač mŕtveho človeka na vašom počítači rôznymi spôsobmi. Jedným z príkladov je automatické zapojenie uzamknutej obrazovky po dobe nečinnosti používateľa. Príkladom dlhodobejšieho prepnutia „mŕtveho muža“ je Neaktívny Account Manager spoločnosti Google, ktorý umožňuje určenie tretej strany na prevzatie kontroly nad neaktívnym účtom.

Bezpečnostný systém, Bezpečnostné podmienky