Aký je rozdiel medzi klávesami del a Backspace?

Na vymazanie textu sa používa kláves Del alebo Delete a kláves Backspace. Keď však pracujete s textom, stlačením klávesu Del odstránite text napravo od kurzora a stlačením klávesu Backspace sa odstráni text vľavo (dozadu) kurzora. Napríklad, ak by ste mali kliknúť a urobiť kurzor na konci príkladového textu nižšie a stlačiť kláves Delete, nič sa nestane, pretože napravo nie je žiadny text. Ak však stlačíte tlačidlo Backspace, koniec textu sa začne mazať.

Poznámka: Na počítačoch Apple Macintosh, ktoré používajú klávesnicu Apple, je kláves Delete na rovnakom mieste ako kláves Backspace na klávesniciach PC. Aj keď je kláves označený ako kláves "vymazať", stále funguje rovnako ako kláves "Backspace". Inými slovami, s klávesnicami Apple nie je k dispozícii žiadne tlačidlo Backspace, iba kláves na vymazanie, ktorý odstraňuje text vľavo od kurzora. Ak ste chceli odstrániť text napravo ako tlačidlo vymazania na počítači, stlačte klávesy Fn + Delete na vymazanie textu doprava.

Oblasť praxe

Klávesy del a Backspace majú aj iné rozdiely. Napríklad iba kláves del alebo delete je schopný vymazať ikony, súbory a priečinky. Stlačením tlačidla Backspace pri zvýraznenom súbore alebo inom objekte sa nič nerobí.