Čo je priamy prístup?

Priamy prístup sa môže vzťahovať na:

1. Niekedy označovaný ako prístup k počítaču alebo náhodný prístup, priamy prístup je termín používaný na opis schopnosti počítača okamžite vyhľadať a načítať údaje z úložného zariadenia.

Táto metóda je často porovnávaná so sekvenčným prístupom, v ktorom zariadenie musí začínať na začiatku a čítať všetky informácie v poradí, kým sa nenájdu požadované údaje. Pevný disk je dobrým príkladom zariadenia, ktoré je schopné priamo pristupovať k údajom.

2. Keď hovoríte o telefonickom hovore, pozrite si miestny bypass.

Podmienky pevného disku, súbor s náhodným prístupom, sekvenčný prístup