Čo je to DLC?

DLC môže odkazovať na ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

1. Skrátené pre Data Link Control, DLC je služba poskytovaná Data Link Layer v sieťovom modeli OSI.

2. Skrátený obsah na prevzatie, DLC je ďalší obsah, ktorý možno stiahnuť. Mnohé z najobľúbenejších hier majú napríklad stiahnuteľný obsah, ktorý môže pridať ďalšie úrovne, bonusy, zbrane a ďalšie položky do hry. Cena DLC sa môže pohybovať od voľných až po niekoľko dolárov. V dnešnej dobe je mnoho bezplatných hier, najmä hier na mobilných platformách, podporovaných bezplatným DLC.

3. Skrátené pre digitálne slučky, DLC je hardvérové ​​zariadenie používané na konverziu viacerých analógových telefónnych signálov na digitálne signály, ktoré potom môžu byť prenesené cez jediné spojenie.

Počítačové skratky, herné termíny, podmienky siete