Čo je to Drop Shadow?

Tmavé prekrytie, ktoré pokrýva časť textu alebo grafiku, ktorá robí objekt trojrozmerným. V operačných systémoch a softvérových programoch sa tiene zvyčajne používajú na upozornenie na objekt, napríklad dialógové okno, keď sa otvorí na obrazovke. V nasledujúcom obrázku môžete vidieť efekt tieňa na "Computer Hope".

Vo vyššie uvedenom príklade vytvárame tieňový efekt na vrstve efektu "Počítačová nádej" v aplikácii Adobe Photoshop. Ako je možné vidieť v dialógovom okne Efekty, máme rôzne spôsoby úpravy vzhľadu tieňa. Napríklad nepriehľadnosť, uhol tieňa, vzdialenosť tieňa a ako sa objavuje rozmazaný tieň.

Podmienky operačného systému, Shading, Shadow