Čo je to dynamická webová stránka?

Webové stránky alebo jednotlivé webové stránky môžu byť statické alebo dynamické. Statická webová stránka obsahuje informácie, ktoré sa nemenia. Pre každého diváka stránky zostáva rovnaký alebo statický. Dynamická webová stránka obsahuje informácie, ktoré sa menia v závislosti od diváka, času dňa, časového pásma, rodného jazyka diváka a ďalších faktorov. Hlavná stránka Computer Hope je napríklad dynamická webová stránka, ktorá sa automaticky mení každý deň.

Dynamická webová stránka môže obsahovať skriptovanie na strane klienta alebo skriptovanie na strane servera na generovanie meniaceho sa obsahu alebo kombináciu oboch typov skriptovania. Tieto stránky tiež obsahujú HTML programovanie pre základnú štruktúru. Skriptovanie na strane klienta alebo na strane servera sa stará o črevá stránok.

Pomocou skriptovania HTML na strane klienta môže stránka použiť JavaScript alebo iný skriptovací jazyk na zmenu údajov stránky počas jej dynamického vytvárania.

S skriptovaním na strane servera sa skripty spúšťajú na serveri, ktorý je hostiteľom stránky. Proces vytvárania stránky je určený parametrami definovanými v skriptovaní na strane servera.

Dynamické, internetové výrazy, statické, webové stránky, webové stránky