Čo je EMI (elektromagnetické rušenie)?

V prípade elektromagnetického rušenia je EMI poruchou, ktorá sa vyskytuje, keď sa vzájomne ovplyvňujú dve alebo viac magnetických polí. Tieto polia môžu spôsobiť problémy v akomkoľvek elektrickom zariadení s obvodovou doskou. Dobrým príkladom EMI by bolo umiestniť elektrický ventilátor blízko monitora a monitor blikať alebo skočiť.

Počítačové skratky, elektromagnet, elektromagnetické spektrum, termíny elektroniky, hluk, RFI