Čo je EVP (Enhanced Virus Protection)?

Skrátené pre rozšírenú ochranu pred vírusmi, EVP je ďalšia ochrana, ktorá sa nachádza v procesoroch AMD, ktorá pomáha chrániť počítač pred škodlivým softvérom. Robí tak tým, že odloží časti pamäte ako „iba údaje“. Dáta v tejto oblasti pamäte nemôžu byť vykonávané ako inštrukcie pre CPU.

Počítačové skratky, bezpečnostné výrazy, vírus