Čo je to FDDI (Fiber Distributed Data Interface)?

FDDI môže odkazovať na ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

1. Skrátené pre Fiber Distributed Data Interface, FDDI je štandard vyvinutý spoločnosťou ANSI (American National Standards Institute) na prenos údajov o optických kábloch. FDDI podporuje prenosové rýchlosti 100 megabitov za sekundu v token-sieťach.

FDDI-2 alebo FDDI II je rozšírením FDDI, ktoré obsahuje dodatočné špecifikácie pre prenos analógových dát v digitálnom formáte v reálnom čase. Tento prenos by sa mohol použiť na digitalizovaný zvuk.

FFDT ( FDDI Full Duplex Transmission ) je patentovaný spoločnosťou Digital a je rozšírením FDDI, ktoré je schopné podporovať až 200 Mbps alebo dvojnásobok rýchlosti pôvodného FDDI.

2. FDDI Systems je návrhár a výrobca mobilných systémov na zachytávanie videa, bezdrôtových systémov, pripojení a sietí.

ANSI, počítačové skratky, vlákno, podmienky siete