Čo je to Panel s nástrojmi pre formátovanie?

Panel s nástrojmi formátovania je panel s nástrojmi v aplikáciách Microsoft Office 2003 a starších aplikáciách, ako napríklad Microsoft Word a Microsoft Excel, ktorý dáva používateľovi možnosť zmeniť formátovanie vybratého textu.

Poznámka: Aplikácia Microsoft Office 2007 a novšie aplikácie používajú namiesto panela s nástrojmi na formátovanie Ribbon. Mnohé funkcie, ku ktorým sa predtým nachádzalo na paneli nástrojov formátovania, boli presunuté na kartu Domov alebo Zápis na páse s nástrojmi.

Možnosti dostupné na paneli nástrojov formátovania

Ako povoliť panel s nástrojmi na formátovanie

Ak používate aplikácie balíka Office 2003 alebo staršie verzie, napríklad Word 2003 alebo Excel 2003, kliknite na položku Zobraziť a potom na položku Panely s nástrojmi . V podponuke Panely s nástrojmi kliknite na možnosť Formátovanie a aktivujte panel s nástrojmi na formátovanie.

Panel s nástrojmi, podmienky procesora aplikácie Word