Čo je to GPU (Graphics Processing Unit)?

Skrátka pre grafický procesor, GPU je elektronický obvod používaný na urýchlenie tvorby 2D aj 3D obrazov. GPU môžu byť buď integrované, čo znamená, že sú zabudované do CPU počítača alebo základnej dosky, alebo môžu byť vyhradené, čo znamená, že sú samostatným hardvérom známym ako grafická karta. Tým, že má samostatný procesor, GPU umožňuje, aby boli zdroje CPU počítača použité na iné dôležité úlohy. Na obrázku je príklad GPU na grafickej karte bez chladiča.

APU, Počítačové akronymy, Grafická akceleračná karta, Hardvérové ​​termíny, Podmienky grafickej karty