Čo je to Guru meditačná chyba?

Čierna obrazovka s červeným textovým chybovým hlásením na skorých počítačoch Amiga, ktorá sa vyskytne, keď sa na počítači vyskytne kritická chyba. Pre používateľov, ktorí sú oboznámení s Microsoft Windows, si môžete predstaviť túto chybovú správu ako Modrá obrazovka smrti alebo BSOD. Nižšie je uvedený príklad chyby Guru Meditácie .

 Zlyhanie softvéru, pokračujte stlačením ľavého tlačidla myši. Guru Meditácia # 00000003, 48454C50 

So zavedením AmigaOS 4.0 bolo toto chybové hlásenie nahradené chybou Grim Reaper, avšak tieto chyby budú stále obsahovať chybové hlásenie Guru Meditation.

Amiga, BSOD, chyba, softvérové ​​podmienky