Čo je Himem.sys?

Himem.sys je súbor ovládača, ktorý bol prvý krát zahrnutý do systému MS-DOS 5.0 a je súčasťou systému Windows až do systému Windows 98, ktorý spravuje rozšírenú pamäť. Verzie systému Microsoft Windows po operačnom systéme Windows 98 využívali len správcu pamäte, ktorý je súčasťou systému Windows. Ak chcete načítať himem.sys, pridajte nasledujúce riadky do vášho config.sys.

 DEVICE = C: WindowsIMEM.SYS DOS = VYSOKÁ, UMB DEVICE = C: EMEM386.EXE NOEMS 

EMM386.EXE, Rozšírená pamäť, Podmienky pamäte