Čo je HSSI (High-Speed ​​Serial Interface)?

Skrátené pre vysokorýchlostné sériové rozhranie, HSSI podporuje prenosové rýchlosti až 52 Mbps. HSSI sa používa na spojenie dvoch alebo viacerých smerovačov spoločne v sieti cez vysokorýchlostnú linku, čo umožňuje smerovačom navzájom komunikovať.

Počítačové akronymy, Podmienky siete